Contents

Datamatiker: 1. Semester

Hello world

Første semester startede med et kort introforløb.
Kort efter var vi igang med installation af Java, IDE og forskellig software. Det tog lidt tid da der blev anvendt både windows, apple og linux blandt de studerende, men det lykkedes for alle.

Herefter blev vi introduceret til simple datatyper såsom integers, floating point numbers (Floats), Strings (Ikke så “Simpel” en datatype alligevel) mm. Desuden så vi en del generelle videoer om programmering for at få det rette mind-set. Især “Simon Allerdice” var god til de generelle koncepter i programmering (Uanset sprog).

Selvom de indiske youtube videoer har reddet mit skind adskillige gange er jeg kistetræt af dem og har været glad for “Cave of programming” til konkrete java-emner - det er vidst ret individuelt.

Modul 1: Grundlæggende programmering

Som forløbets titel antyder handlede dette om helt grundlæggende programmering. Vi så en del videoer af “Simon Allerdice” som efter min mening var rigtig god til at forklare de basale koncepter. Man behøver nemlig ikke at lære et specielt programmeringssprog for at forstå “The basics”.
Det kan godt betale sig at lære et lidt “Tungere” sprog som Java i begyndelsen, da det gør det nemmere at lære nye sprog. Det skyldes, at man vil kunne genkende mange koncepter i andre sprog i modsætning til at lære et “Lettere” sprog først og senere støde på koncepter man ikke kender.

Efter dette modul har vi været godt igennem det grundlæggende såsom og kan skrive små programmer.
Jeg har før hørt folk være nervøse for, om de nu kan følge med og det korte svar er ja!
De fleste på vores årgang havde ingen eller lidt erfaring med programmering og både mænd og kvinder i alle aldre kom rigtig godt fra start!

Modul 2: Objektorienteret programmering

Vi gik i dybden med emner som statiske klasser & objekter, constructors, enkapsulering, arv, polymorphism mm. Pædagogisk sagt er objektorienteret programmering (OOP) en metode hvorpå vi kan give kode “Menneskelige egenskaber”.

Med det forstås at man laver sine egne datatyper - Istedet for at have integers, doubles, Strings osv. kan vi lave “Car”, “User”, “Player”, “Customer” osv. Vi har også gennemgået abstraktion, interfaces og meget mere. Efter dette modul kender vi nu “The basics” og har fyldt på med OOP og har en bredere forståelse for programmering.

Modul 3: Systemudvikling og kodekvalitet

Her blev vi introduceret for test af kode, hvilket er enormt vigtigt (Og et fuldtidsjob for mange programmører). Desuden arbejdede vi med “Exceptions” som handler om fejlhåndtering og, til dels, debugging så vi kan forhindre at vores programmer crasher.

Sidst, men ikke mindst, gennemførte vi vores første lille projekt “Marios pizzashop”. Projektet bestod i, at skrive et program til et pizzaria som kunne modtage og håndtere bestillinger samt regne priser og planlægge ordrer.

Modul 4: Databaser og datastrukturer

Dette modul handlede om MySQL og SQL syntaks samt database og deres normalformer. Desuden arbejdede vi med at “Hægte” databaser på vores program, som gøres lidt forskelligt afhængigt af hvilket programmeringssprog man anvender. I vores tilfælde gjaldt det Java og JDBC.

Vi arbejdede desuden, indledningsvis, med datastrukturer og Javas “Collection framework”. Datastrukturer er forskellige, men ellers implementeret i de fleste high-level programmeringssprog og er enormt vigtige at kende som udvikler. Et par hyppigt anvendte collections vi anvendte var bl.a. “List” og “Map”.

Modul 5: Systemudviklingsprojekt & repetition

Semesterprojektets sidste, store opgave som indholdte alle ovennævnte emner og lidt til. Projektet bestod i at skrive et program for en fiktiv svømmeklub hvor forskellige brugerroller skulle kunne håndtere medlemmer, hold og kontingentadministrering. Det blev krydret med lidt virksomhedsteori og dokumentation i form af UML charts.

Eksamen

Eksamensformen bestod i en form for “Færdighedsprøve”.
Vi skulle trække en lille opgave som bestod i at skrive et simpelt program på 20 min.
Herefter skulle vi fremlægge vores løsning og have en dialog om programmet, samt svare på forskellige spørgsmål.

I mit tilfælde handlede opgaven om et sten-saks-papir spil i en command prompt som tog udgangspunkt i objektorienteret programmering.

Tak for et spændende semester

Tak for et spændende 1. semester som har overgået alle forventninger til studiet.
Jeg føler i al fald, at jeg har fået enormt meget ud af forløbet, især med tanke på, at jeg har prøvet at lære mig selv “Rigtig” programmering i flere år uden held. Det har 1. semester heldigvis formået således at jeg nu har et godt fundament til at fortsætte på 2. semester.

Tak for nu 👋

Du kan læse mere om de øvrige semestre her: